Pedagogai

PEDAGOGŲ IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

 

Eil.Nr. VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS IŠSILAVINIMAS KVALIKACINĖ KATEGORIJA
1. Dita Rudinskienė direktorė aukštasis(Vilniaus pedagoginis institutas) II vadybinė
2. Asta Jakštaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui aukštasis(Vilniaus pedagoginis institutas) II vadybinė
3. Daiva Ulčiskaitė-Vaitonienė auklėtoja aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) auklėtoja metodininkė
4. Irena Subočienė auklėtoja aukštasis(Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla) auklėtoja
5. Gražina Molienė auklėtoja aukštasis(Vilniaus kolegija) auklėtoja
6. Anžela Mašaro auklėtoja aukštasis(Vytauto Didžiojo universitetas) auklėtoja
7. Alina Titova auklėtoja aukštasis(Vilniaus kolegija) auklėtoja
8. Margarita Oberlian auklėtoja aukštasis(Vilniaus kolegija) auklėtoja
9. Alina Praspaliauskienė auklėtoja aukštasis (Vilniaus kolegija) auklėtoja
10. Jūratė Monkūnaitė auklėtoja vidurinis(Vilniaus kolegijos studentė)  
11. Eva Kanaškova Soc.pedagogė, auklėtoja aukštasis(Vilniaus pedagoginis universitetas) auklėtoja
12. Violeta Kriukovienė Meninio ugdymo mokytoja aukštasis(Mykolo Romerio universitetas) vyresnioji mokytoja
13. Reda Rutkauskienė Papildomo ugdymo pedagogė aukštasis (Vilniaus edukologijos universitetas) mokytoja
14. Rosita Liepienė logopedė aukštasis(Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas) vyresnioji logopedė