Mokytojų metodinė taryba

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio metodinės tarybos nariai :

 Pirmininkė – Daiva Ulčiskaitė-Vaitonienė , auklėtoja

 Sekretorė – Irena Subočienė

 Koordinatorė –Asta Jakštaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai :

Alina Titova, auklėtoja;

Alina Praspaliauskienė, auklėtoja;

Gražina Molienė, auklėtoja;

Anžela Mašaro, auklėtoja;

Margarita Oberlian, auklėtoja;

Jūratė Monkūnaitė, auklėtoja;

Eva Kanaškova, auklėtoja, socialinė pedagogė;

Violeta Kriukovienė, meninio ugdymo pedagogė;

Reda Rutkauskienė, papildomo ugdymo pedagogė;

Rosita Liepienė, logopedė;

Dita Rudinskienė, direktorė.