Paslaugos

 

Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje teikiama:

Mickūnų vaikų lopšelyje – darželyje teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugos.

Už vaiko išlaikymą  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka  LR švietimo ir mokslo ministro nustatyto dydžio mokestį.

PARSISIŲSTI

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

 • Kalbos sutrikimo diagnostika ir korekcija,
 • Ugdytinių tėvų (globėjų) prevencinis konsultavimas dėl kalbos sutrikimo pašalinimo.
 • Metodinių rekomendacijų rengimas.
 • Paslauga teikiama nemokamai.

 

MENINIO UGDYMO PEDAGODO PASLAUGA

 • Vaikų muzikinio meninio ugdymo organizavimas
 • Vaikų švenčių, muzikinių renginių paruošimas ir pristatymas bendruomenei;
 • Pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas muzikinio meninio ugdymo klausimais;
 • Paslauga teikiama nemokamai

 

PAPILDOMO UGDYMO PEDAGOGO ( CHOREOGRAFO) PASLAUGA

 • Vaikų choreografijos pagrindų ugdymas;
 • Grupinių ir individualių šokių pamokėlių vedimas;
 • Vaikų švenčių ir muzikinių renginių organizavimas;
 • Paslauga teikiama nemokamai.

ATSIŽVELGIANT Į TĖVŲ PAGEIDAVIMUS,

ĮSTAIGOJE ORGANIZUOJAMAS PAPILDOMAS UGDYMAS: 

 •  dailės studija   „Menų vaikai“

Daugiau informacijos: www.facebook.com/menuvaikai  www.menuvaikai.lt

 • TOMO PETREIKIO šokių studija, kviečia mokytis šokti pramoginius šokius( nuo 4 – erių metų, šokti valsą, čia – čia – čia ir kitus populiarius pramoginius šokius); Šokant studijoje ,vaikai dalyvauja TPŠS šokių konkursuose, šventėse...
 • www.tpsokiustudija.lt
 • anglų kalbos būrelis   „Mažieji šnekučiai“

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis dalyvauja ES programoje ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ (šios programos siekis: užtikrinti, kad mūsų vaikai kasdien gautų vaisių ir daržovių, kuriose slypi visi svarbiausi vaikui reikalingi vitaminai ir mineralai) ir vykdoma pieno programa ,,Pienas vaikams“.

                      NEMOKAMAI mūsų vaikai gauna  1 kartą per savaitę vaisius ir daržoves, bei

pieno produktus – 6  kartus per mėnesį.