Parama mums

Paremti Mickūnų vaikų lopšelį-darželį galite skirdami 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

MŪSŲ REKVIZITAI:

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

Jaunimo 23A., Mickūnai, 3112 Vilniaus r.

Darželio kodas 195004430

Sąskaitos Nr. LT51 7044 0600 0040 7550

AB SEB bankas (pildant deklaracijos formą, sąskaitos numeris nenurodomas)

Labai greitas ir paprastas būdas pateikti 2 proc. mokesčio skyrimo paramos gavėjui deklaraciją – užpildyti ją interaktyviai Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybės mokesčių inspekcijos tinklapyje http://deklaravimas.vmi.lt

Visais rūpimais klausimais kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją.

 

DĖKOJAME VISIEMS, SKYRUSIEMS 2 PROC. MOKESČIŲ MŪSŲ DARŽELIUI!