Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį nuo 2018 m. sausio 1 dienos

 

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio darbuotojų mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokestis eurais nuo 2017 m. vasario 1 dienos
1. Direktorius 964,60
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 457,13
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 662,50
4. Vyr. buhalteris 705,56
5. Auklėtojas 597,57
6. Auklėtojas, įgijęs vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 716,82