Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį nuo 2020 m. sausio 1 dienos

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio darbuotojų mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokestis eurais nuo 2020 m. vasario 1 dienos
1. Direktorius 2386,81
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 748,61
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1315,36
4. Vyr. buhalteris 1452,69
5. Auklėtojas 872,96
6. Auklėtojas, įgijęs vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 1074,48